ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Καλώς ήρθατε στον Ιστότοπο της Vichy Laboratoires (ο "Ιστότοπος"), μια επωνυμία στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου της [L'OREAL COUNTRY NAME] (εφεξής καλούμενη “L’Oreal”, “Εμείς”, “Εμάς” ή “Μας”). Ο Ιστότοπος λειτουργεί από την ή εκ μέρους και για λογαριασμό της L’Oreal.
 
Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης, οι οποίοι διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου (οι “Όροι χρήσης”). Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα στους παρόντες Όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων χρήσης, μη χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή να έχετε λάβει τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας.
Εάν απαιτείται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου, πρέπει να Μάς παρέχετε ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα στοιχεία για την εγγραφή σας. Ενδέχεται, επίσης, να σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα χρήστη, έναν κωδικό πρόσβασης ή/και έναν κωδικό PIN. Επιλέξτε έναν κωδικό που να μην είναι προφανής για κάποιον που προσπαθεί να μαντέψει τον κωδικό πρόσβασης/PIN σας.
Δεν επιτρέπεται να γνωστοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης/PIN σας σε κανένα άλλο άτομο και δεν επιτρέπεται να επιτρέψετε ή να εξουσιοδοτήσετε κανένα άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης/PIN σας για κανέναν σκοπό.
Έχουμε το δικαίωμα να θεωρούμε οποιαδήποτε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρήση αυτού ανά πάσα στιγμή από το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας ως πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρήση αυτού από εσάς, μολονότι ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο χωρίς τη γνώση ή την εξουσιοδότησή σας.
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης/PIN σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο αριθμός προσπαθειών για την απόκτηση πρόσβασης στον Ιστότοπο ή/και σε συγκεκριμένα τμήματα αυτού μπορεί να είναι περιορισμένη για την αποφυγή της δόλιας χρήσης των εν λόγω κωδικών πρόσβασης/PIN.  Ενημερώστε Μας για οποιαδήποτε δόλια χρήση αντιληφθείτε.  Στην περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των κανόνων που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας.
Τα πρόσθετα έξοδα για την πρόσβαση και τη χρήση του διαδικτύου αναλαμβάνονται από εσάς.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 
Ο Όμιλος L’Oreal προέβη σε σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος και καθένα από τα στοιχεία που τον αποτελούν (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, επωνυμιών, εικόνων, κειμένων, βίντεο, λογισμικού, γραφικών, μουσικής και ήχων που περιλαμβάνονται ή είναι διαθέσιμα μέσω του Ιστοτόπου) προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στον Όμιλο L’ORÉAL. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η μεταφορά, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η δημοσίευση ή η μετάδοση των περιεχομένων του Ιστοτόπου με καμία μορφή ή μέσο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικών μέσων, μηχανικών μέσων, φωτοαντιγράφων ή εγγραφής, χωρίς τη γραπτή έγκριση της L’Oreal. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, συμφωνείτε ότι το υλικό και το περιεχόμενο που περιέχεται εντός του Ιστοτόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς ή να διανεμηθεί για εμπορικούς σκοπούς σε κανένα είδος μέσου.
 
Η πρόσβαση ή η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως εκχώρηση, έμμεσα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, άδειας ή δικαιώματος χρήσης των εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, λογοτύπων ή σημάτων υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή Μας. Δεν έχετε το δικαίωμα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή Μας, να χρησιμοποιήσετε κανένα εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, λογότυπο ή σήμα υπηρεσίας ως υπερσύνδεσμο προς τον Ιστότοπο ή προς οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο.
 
Δεν έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε, να μεταφράσετε, να αποσυμπιλήσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να υποβάλετε σε αντίστροφη μηχανική ή να προσπαθήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να εξαγάγετε τον πηγαίο κώδικα των υπολογιστικών συστημάτων και άλλης τεχνολογίας με τα οποία λειτουργεί ο Ιστότοπος ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα που βασίζονται στον Ιστότοπο. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων χρήσης, η "αντίστροφη μηχανική" περιλαμβάνει την εξέταση ή την ανάλυση του Ιστοτόπου για τον καθορισμό του πηγαίου κώδικα, της δομής, της οργάνωσης, του εσωτερικού σχεδιασμού, των αλγορίθμων ή των συσκευών κρυπτογράφησης της υποκείμενης τεχνολογίας του Ιστοτόπου.
 
Μπορούμε να σας διαθέσουμε μέσω του Ιστοτόπου περιεχόμενο για το οποίο έχετε την άδεια να πραγματοποιήσετε λήψη ("Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης"). Σας εκχωρούμε για χρονικό διάστημα επιτρέπομενο από την ισχύουσα νομοθεσία της Σιγκαπούρης, αλλοδαπή νομοθεσία και διεθνείς συνθήκες μια δωρεάν, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και χωρίς δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια χρήσης του Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης αποκλειστικά για την προσωπική και ιδιωτική σας χρήση. Πραγματοποιώντας λήψη ή χρησιμοποιώντας το εν λόγω Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης, συμφωνείτε ότι θα το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

β. Δικαιώματα τρίτων
 
Κατά περίπτωση, συμφωνείτε ότι θα λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα από κατόχους σχετικών δικαιωμάτων όσον αφορά οποιοδήποτε περιεχόμενο επιθυμείτε να δημοσιεύσετε μέσω του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και δικαιωμάτων λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων δημοσιότητας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επί της ιδίας εικόνας), ώστε να σας επιτραπεί να χρησιμοποιήσετε νομίμως το εν λόγω περιεχόμενο. Για παράδειγμα, πρέπει να αποκτήσετε τα δικαιώματα για οποιοδήποτε περιεχόμενο (ιδίως φωτογραφίες) που παρουσιάζει πρόσφατα στοιχεία δομικών κατασκευών, διαφημιστικές δημιουργίες ή ενδυματικές δημιουργίες που ενδέχεται να παρουσιάζονται (ακρωνύμια, λογότυπα κ.λπ.).

γ. Περιεχόμενο χρήστη
 
Συμφωνείτε ότι φέρετε την ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο ή απόψεων) που δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε χώρου σας έχουμε διαθέσει Εμείς μέσω του Ιστοτόπου (“Περιεχόμενο χρήστη”).
 
Με τη δημοσίευση Περιεχομένου χρήστη στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού, Μας εκχωρείτε για χρονικό διάστημα επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία της Σιγκαπούρης, αλλοδαπή νομοθεσία και διεθνείς συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων επακόλουθων συμπληρωμάτων ή τροποποιήσεων) απαλλαγμένη από την καταβολή τελών, αμετάκληση, μη αποκλειστική, παγκόσμια, με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια για αναπαραγωγή, παρουσίαση, χρήση, αντιγραφή, παροχή διασαφηνίσεων, τροποποίηση (αλλά όχι αλλοίωση των εικόνων, λέξεων ή/και απόψεων που μεταφέρει το περιεχόμενο χρήστη), προσαρμογή, επεξεργασία, διανομή, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων από, ενσωμάτωση σε άλλα έργα, μετάδοση του εν λόγω Περιεχομένου χρήστη (εν όλω ή εν μέρει) και για τη χρήση του Περιεχομένου χρήστη για κάθε σκοπό εσωτερικής ή εξωτερικής, εταιρικής ή οικονομικής επικοινωνίας, για διαφήμιση και για κάθε σκοπό δημόσιων σχέσεων, ιστορικής καταγραφής ή αρχειοθέτησης του Ομίλου L’ORÉAL ή των συνδεδεμένων εταιρειών του, των προϊόντων ή/και των επωνυμιών του, συγκεκριμένα με τους εξής τρόπους:
 
Δημοσίευση με κάθε μορφή, σε απεριόριστη ποσότητα,
Γραπτός τύπος, για απεριόριστο αριθμό εκδόσεων,
Δημοσίευση, για απεριόριστο αριθμό εκδόσεων, ιδίως δημοσίευση για σκοπούς εσωτερικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού πωλήσεων και του δικτύου διανομής (έμποροι χονδρικής, έμποροι λιανικής, μεσάζοντες κ.λπ.), εκδηλώσεις, φυλλάδια για συνέδρια, εκθέσεις, περίπτερα σε εκθέσεις κ.λπ., Διεπιχειρησιακή επικοινωνία, στον επαγγελματικό τύπο, για απεριόριστο αριθμό εκδόσεων ή/και ποσότητες,
Δημοσιεύσεις ηλεκτρονικές, τεχνολογίας πληροφοριών, ψηφιακές, πολυμέσων, διαδικτύου και ενδοδικτύου, μέσω οποιουδήποτε ιστοτόπου (ανεξαρτήτως ιστοτόπου ή/και μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το Youtube ή το Dailymotion) (τα “μέσα κοινωνικής δικτύωσης”), για απεριόριστο αριθμό ενθέτων και μεταδόσεων, ή/και
·μέσω οποιουδήποτε μέσου διαφήμισης και προώθησης (συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων σε καταστήματα λιανικής και στα επώνυμα προϊόντα του Ομίλου L’ORÉAL (τα “Μέσα”).
 
Συμφωνείτε ότι δεν έχετε δικαίωμαα προσφυγής κατά της L’Oreal ή του Ομίλου L’Oreal για εικαζόμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο χρήστη σας από εμάς.
 
Συμφωνείτε ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι πλατφόρμες που ανήκουν σε τρίτους και, αντιστοίχως, η αναπαραγωγή, παρουσίαση, χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, επεξεργασία, διανομή, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων από ή του Περιεχομένου χρήστη μέσω των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους χρήσης που ορίζουν οι εν λόγω τρίτοι. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου χρήστη από εσάς ή τρίτους σύμφωνα με τους όρους χρήσης που ορίζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του πεδίου εφαρμογής και της διάρκειας των εκχωρημένων δικαιωμάτων, και για την αφαίρεση του Περιεχομένου Χρήστη. Το Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται, επίσης, να εμφανίζεται σε μια μηχανή αναζήτησης και, ως εκ τούτου, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό κοινό εκτός του Ιστοτόπου.
 
Θα είστε υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση αξιώσεων τρίτων σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου χρήστη σύμφωνα με τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 
Επιπρόσθετα, η χρήση του Περιεχομένου χρήστη μπορεί να συνοδεύεται από ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, όπως η πόλη, η χώρα ή η ηλικία σας, ή/και, εάν έχετε δώσει τη ρητή εξουσιοδότησή σας, πληροφορίες που να επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, όπως το όνομα ή το ψευδώνυμό σας.
 
Κάθε Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε μέσω του Ιστοτόπου διατίθεται κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια και ευθύνη. Παρέχοντας το Περιεχόμενο χρήστη σας, συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο χρήστη δεν αντιβαίνει προς την ισχύουσα νομοθεσία ή τα αποδεκτά πρότυπα ηθικής ή στις αρχές που διατυπώνονται σε αυτά. Ως προς αυτό, Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα αφαίρεσης ανά πάσα στιγμή αυτού του είδους Περιεχομένου χρήστη, καθώς ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα δεοντολογίας στην παράγραφο 3 παρακάτω.
 
Παράλληλα, εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε Περιεχόμενο χρήστη που έχει δημιουργηθεί από άλλο χρήστη, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τα δικαιώματα του χρήστη αυτού και, συγκεκριμένα, να μην αναπαράγετε ή διαδίδετε το εν λόγω δημοσιευμένο Περιεχόμενο χρήστη σε άλλα μέσα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του συγκεκριμένου χρήστη.
 
Με την εξαίρεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουμε συμφωνήσει να διατηρούμε εμπιστευτικά, οποιαδήποτε ανατροφοδότηση, δεδομένα, απαντήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, σχέδια, ιδέες ή παρόμοιο περιεχόμενο που αποστέλλετε σε Εμάς μέσω του Ιστοτόπου, μέσω email ή με άλλο τρόπο θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη προστατευόμενο από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση προστασίας των εν λόγω πληροφοριών από γνωστοποίηση και έχουμε τη δυνατότητα να αναπαραγάγουμε, χρησιμοποιήσουμε και διανείμουμε ελεύθερα τις πληροφορίες σε άλλα μέρη χωρίς περιορισμούς. Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται στις πληροφορίες που μας αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις εν λόγω πληροφορίες.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

Στηρίζουμε τις αξίες της ανοχής και του σεβασμού των άλλων και συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς.
 
Συμφωνείτε, επίσης:
 
Να μην εκφράζετε ρατσιστικά, βίαια, ξενοφοβικά, κακόβουλα, αγενή, άσεμνα ή παράνομα σχόλια,
 
Να μη διαδίδετε περιεχόμενο που ενδέχεται να είναι επικίνδυνο, δυσφημιστικό, μη εγκεκριμένο, κακόβουλο ή που παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή δικαιώματα δημοσιότητας, υποκινεί βία, φυλετικό ή εθνοτικό μίσος ή που μπορεί να θεωρηθεί άσεμνη συμπεριφορά ή υποκίνηση στη διάπραξη συγκεκριμένων εγκλημάτων ή αδικημάτων,
Να μη μεταδίδετε εν γνώσει σας δεδομένα, αποστέλλετε ή μεταφορτώνετε υλικό τα οποία περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, καταγραφικά πληκτρολόγησης, λογισμικό υποκλοπής, λογισμικό διαφημίσεων ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών,
Να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε ή επαναπωλείτε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου μας κατά παράβαση των διατάξεων των παρόντων Όρων χρήσης,
Να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο:
για πολιτικούς, προπαγανδιστικούς ή προσηλυτιστικούς σκοπούς,
με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την ισχύουσα τοπική, εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή κανονισμούς,
με οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο τρόπο ή για οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή συνέπεια,
για τον σκοπό της πρόκλησης βλάβης ή της απόπειρας πρόκλησης βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
για τη μετάδοση ή την προμήθεια της αποστολής οποιουδήποτε μη ζητηθέντος ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας προσέγγισης (ανεπιθύμητα μηνύματα)
Να μη δημοσιεύετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που να διαφημίζει ή να προωθεί οποιοδήποτε προϊόν ή/και υπηρεσία ανταγωνιστικά προς τις επωνυμίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο,
Να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για σκοπό άλλο από τον προοριζόμενό του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ως υπηρεσία γνωριμιών,
Να μη διαδίδετε πληροφορίες που ενδέχεται να επιτρέπουν άμεσα ή έμμεσα την ονομαστική και συγκεκριμένη ταυτοποίηση ενός ατόμου χωρίς την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση του, όπως το επώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τον αριθμό τηλεφώνου του,
Να μη διαδίδετε πληροφορίες ή περιεχόμενο που μπορεί να αναστατώσει ανήλικα άτομα,
Να μην εκφοβίζετε ή παρενοχλείτε άλλα άτομα,
Να μη διεξάγετε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου σε λογισμικό, εμπορικά σήματα, φωτογραφίες, εικόνες, κείμενο, βίντεο κ.λπ.,
Να μη διαδίδετε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο) που να απεικονίζουν ανήλικα άτομα.
Εάν περιέλθει στη γνώση σας οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο χρήστη το οποίο:
 
υπερασπίζεται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, υποκινεί φυλετικό μίσος ή/και βία ή σχετίζεται με παιδική πορνογραφία,
παραβιάζει τις αρχές του Κώδικα δεοντολογίας ή
παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα τρίτου (δηλαδή παράβαση, προσβολή, παραβίαση της ιδιωτικότητας)
(συλλογικά “Ανάρμοστο περιεχόμενο”),
 
μπορείτε να Μας ειδοποιήσετε μέσω email στη διεύθυνση [L'OREAL VICHY COUNTRY EMAIL], αναφέροντας στο email σας:
 
την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλύψατε το Ανάρμοστο περιεχόμενο,
το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση email σας,
το URL του Ανάρμοστου περιεχομένου,
μια περιγραφή του αμφισβητούμενου Ανάρμοστου περιεχομένου,
το αναγνωριστικό χρήστη του συντάκτη του Ανάρμοστου περιεχομένου,
την αιτία της αφαίρεσης του Ανάρμοστου περιεχομένου και
ένα αντίγραφο υποστηρικτικών εγγράφων/τεκμηρίων που να σχετίζονται άμεσα με το Ανάρμοστο περιεχόμενο (για παράδειγμα στιγμιότυπα οθόνης, συνομιλίες με τον συντάκτη του Ανάρμοστου περιεχομένου κ.λπ.).
Διατηρούμε το δικαίωμα να μη λάβουμε υπόψη ελλιπείς αναφορές Ανάρμοστου περιεχομένου, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 

α. Γενικές διατάξεις
 
Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες και παραλείψεις, ιδίως λόγω πληροφοριών που ελέγχονται από τρίτους. Θα προσπαθούμε να αφαιρούμε ανακρίβειες ή να συμπληρώνουμε αυτού του είδους τις πληροφορίες στον Ιστότοπο το συντομότερο δυνατό.
 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρουσιάζονται στον Ιστότοπο δεν προσφέρονται προς πώληση, αλλά παρουσιάζουν γενικά την ποικιλία των προϊόντων και υπηρεσιών που διανέμουμε στην εκάστοτε χώρα όπου ο Ιστότοπος είναι διαθέσιμος.
 
β. Συμβουλές και προφίλ ομορφιάς
 
Οι συμβουλές, πληροφορίες και εργαλεία που παρέχει η L’Oreal και η Vichy στον Ιστότοπο είναι αυστηρά για ενδεικτικούς σκοπούς και σκοπούς προσομείωσης, ώστε να λάβετε επαγγελματικές συμβουλές κοσμετολογίας και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν ή δεν ερμηνεύονται ως ιατρική διάγνωση ή κλινική συμβουλή ούτε υποκαθιστούν ιατρική θεραπεία.
 
Αντιστοίχως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι συμβουλές και οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων εργαλείων θα σας ικανοποιήσουν και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει από τη χρήση των συμβουλών, των πληροφοριών και των εργαλείων το οποίο μπορεί να υποστείτε από αυτά.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες ή στην περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με οποιαδήποτε συμβουλή, πληροφορία ή/και εργαλείο που παρέχει η L’Oreal ή και η Vichy, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ή έναν ειδικευμένο επαγγελματία υγείας.

γ. Σύνδεσμοι υπερκειμένου
 
Οι σύνδεσμοι υπερκειμένου που περιέχονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστοτόπους που έχουν δημοσιευθεί από τρίτους. Ο Ιστότοπος ενδέχεται, επίσης, να περιλαμβάνει περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού από τρίτους. Η L’Oreal δεν φέρει ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο ή στο περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε συνδεόμενου με υπερσύνδεσμο ιστοτόπου ή οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου που περιέχεται σε συνδεόμενο με υπερσύνδεσμο ιστότοπο, ούτε για τις πρακτικές ιδιωτικότητας και ασφάλειας που χρησιμοποιούν οι εν λόγω ιστότοποι τρίτων. Δεν φέρει, επίσης, ευθύνη για οποιουδήποτε είδους απώλεια ή ζημία που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης τυχόν περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί ή περιέχεται σε email ή με άλλον τρόπο μεταδίδεται ή παρουσιάζεται μέσω του Ιστοτόπου ή που προκύπτει από την πρόσβαση στους ιστοτόπους αυτούς. Η χρήση του Ιστοτόπου και οποιωνδήποτε υπερσυνδέσμων και η πρόσβαση σε αυτούς τους συνδεόμενους με υπερσύνδεσμο ιστοτόπους τρίτων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
 
Συμφωνείτε ότι η L’Oreal δεν ασκεί κανέναν έλεγχο και αποκλείεται από κάθε ευθύνη όσον αφορά υλικό στο διαδίκτυο στο οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Ούτε μπορείτε να θεωρήσετε ότι Εμείς έχουμε υποστηρίξει το περιεχόμενο τρίτων. Αντιστοίχως, στον βαθμό όπου οι εν λόγω σύνδεσμοι υπερκειμένου έχουν συμπεριληφθεί στον Ιστότοπο αποκλειστικά για τον σκοπό της διευκόλυνσης της εμπειρίας πλοήγησής σας στο διαδίκτυο, η πρόσβαση σε ιστοτόπους τρίτων γίνεται κατά τη δική σας κρίση και με αποκλειστική ευθύνη σας.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο, ενδέχεται να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
 
Ανώνυμα στατιστικά δεδομένα ιστού που συλλέγονται κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε σε Εμάς εν γνώσει σας
Για ορισμένα τμήματα του Ιστοτόπου ενδέχεται να απαιτείται η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ονοματεπωνύμου, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης email και της ταχυδρομικής διεύθυνσής σας) τις οποίες λαμβάνουμε από την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τη χρήση αυτού από εσάς (τα “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”).
 
Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς, ιδίως όταν: (i) εγγράφεστε σε μια υπηρεσία, (ii) πραγματοποιείτε λήψη Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης, (iii) συνδέεστε, (iv) υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε παιχνίδι/διαγωνισμό, (v) αποστέλλετε σε Εμάς ένα email, (vi) απαντάτε σε μια δημοσκόπηση ή έρευνα. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη μελέτη, έρευνα, σχεδιασμό και εμπορία υπηρεσιών, την παροχή βοήθειας σε αρχές της επιβολής του νόμου, σε κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς φορείς ή για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου μας εδώ 

 

COOKIES

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο (όπως τις σελίδες που αναζητήσετε, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης κ.λπ.) και των οποίων η ανάγνωση μπορεί να γίνεται κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ίδιο Ιστότοπο (τα “Cookies”).
 
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, συμβουλευτείτε τον Πίνακα cookies μας εδώ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

Με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων των παρόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο, καθώς και των παρόντων Όρων χρήσης, ιδίως για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νέα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο.
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων χρήσης στον Ιστότοπο και συμφωνείτε να ελέγχετε ανά περιόδους τους Όρους χρήσης, ώστε να λαμβάνετε γνώση αυτών
των τροποποιήσεων. Εκτός εάν η τροποποίηση απαιτεί τη ρητή συγκατάθεσή σας, η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Παρά το ότι η L’Oreal λαμβάνει ορισμένες προφυλάξεις αναγνωρισμένες από τον κλάδο για την προστασία του Ιστοτόπου ή τμημάτω αυτού, συμφωνείτε ότι οι προφυλάξεις αυτές δεν εγγυώνται ότι η χρήση του Ιστοτόπου είναι άτρωτη σε όλες τις παραβιάσεις ασφάλειας, ούτε η L’Oreal προβαίνει σε οποιαδήποτε διασφάλιση, εγγύηση ή δήλωση ότι η χρήση του Ιστοτόπου προστατεύεται από όλους τους ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα τρωτά σημεία. Η L’Oreal δεν μπορεί να εγγυηθεί τη μόνιμη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα του Ιστοτόπου, επομένως, ενδέχεται να απαιτείται να αναστείλουμε προσωρινά την πρόσβαση σε όλο τον Ιστότοπο ή τμήματά του, ιδίως για σκοπούς τεχνικής συντήρησης.
 
Δια του παρόντος καθίσταται σαφές ότι το διαδίκτυο και τα δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών ή τηλεπικοινωνίων δεν είναι απαλλαγμένα από σφάλματα και ότι μπορούν να συμβούν διακοπές και αστοχίες. Δεν μπορούμε να παράσχουμε καμία εγγύηση σχετικά με αυτό και, επομένως, δεν φέρουμε ευθύνη για καμία ζημία που μπορεί να σχετίζεται με τη χρήση του διαδικτύου και των δικτύων τεχνολογίας πληροφοριών ή τηλεπικοινωνίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:
 
Κακής ποιότητας μετάδοσης ή/και λήψης δεδομένων ή/και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου,
Οποιωνδήποτε εξωτερικών διεισδύσεων ή ιών υπολογιστών,
Οποιουδήποτε ελαττωματικού εξοπλισμού ή δικτύων τηλεπικοινωνιών και
Οποιαδήποτε δυσλειτουργία του διαδικτύου, όπως μπορεί αυτή να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου.
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, δια του παρόντος αποποιούμαστε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις, ρητές ή σιωπηρές, όσον αφορά τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή το περιεχόμενο, τις δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες που περιέχει ο Ιστότοπος ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα ή διαθέσιμα μέσω του Ιστοτόπου. Συμφωνείτε ότι, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είμαστε υπεύθυνοι ή δεν φέρουμε ευθύνη [λόγω σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλως] σε καμία περίπτωση για (α) τη διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, (β) καθυστερήσεις πρόσβασης ή διακοπές πρόσβασης στον Ιστότοπο, (γ) τη μη παράδοση, εσφαλμένη παράδοση, αλλοίωση, καταστροφή ή άλλη τροποποίηση δεδομένων, (δ) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε αλληλεπίδραση με συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους στον Ιστότοπο ή την παρουσία αυτών, (ε) ιούς υπολογιστών, αστοχίες συστήματος ή δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπερσυνδέσμων προς ή από ιστοτόπους τρίτων, (στ) τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις στο περιεχόμενο ή (ζ) γεγονότα πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Τέλος, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, η ευθύνη μας (εφόσον υπάρχει) περιορίζεται σε άμεσες ζημίες, εξαιρουμένης οποιασδήποτε άλλης ζημίας ή απώλειας (όπως της έμμεσης ζημίας που σχετίζεται, μεταξύ άλλων, στην απώλεια κέρδους, εσόδων ή υπεραξίας).
 
Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για κανένα άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου, για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου Μας. Τα άτομα για τα οποία ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να αποκτούν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας.
 
Δεν υποστηρίζουμε ότι είτε ο Ιστότοπος, είτε το Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης, είτε το περιεχόμενο του παρόντος είναι κατάλληλα για χρήση ή επιτρέπονται από την τοπική νομοθεσία σε όλες τις δικαιοδοσίες. Τα άτομα που αποκτούν πρόσβαση στον Ιστότοπο το ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία ή κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών, θα πρέπει να ζητηθούν νομικές συμβουλές.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να προφυλάσσετε από οποιαδήποτε ευθύνη τη L’Oreal, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους αδειοδόχους, τους εκπροσώπους και οποιουσδήποτε τρίτους παρόχους περιεχομένου από και έναντι τυχόν απωλειών, ζημιών, αξιώσεων, δαπανών, εξόδων, απαιτήσεων και προσφυγών που οφείλονται σε ή προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς, την πρόσβαση ή τη σύνδεσή σας στον Ιστότοπο, την παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης από εσάς ή την παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου από εσάς. Αυτές οι υποχρεώσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά από οποιαδήποτε καταγγελία της σχέσης σας με τη L’Oreal ή της χρήσης του Ιστοτόπου από εσάς. Η L’Oreal διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την υπεράσπιση και τον έλεγχο κάθε ζητήματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς, στην οποία περίπτωση θα συνεργαστείτε με τη L’Oreal για να προβεί σε κάθε δυνατή υπεράσπιση.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Η L’Oreal δεν αναλαμβάνει καμία νομική υποχρέωση ή ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συσκευής, προϊόντος ή διαδικασίας που αναφέρεται στον Ιστότοπο ή σε άλλο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο από τον Ιστότοπο. Η L’Oreal σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καμία απολύτως συμπτωματική, επακόλουθη, άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων, της απώλειας κέρδους, υπεραξίας, διαπραγμάτευσης ή ευκαιρίας ή της απώλειας αναμενόμενης εξοικονόμησης ή της διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιασδήποτε άλλης απώλειας, λόγω σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας), η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται είτε με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Ιστοτόπου, είτε με καθυστερήσεις, ανακρίβειες ή σφάλματα στις πληροφορίες ή στη μετάδοση του Ιστοτόπου, είτε με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή συναλλαγή που παρέχεται στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού ή της οποίας πραγματοποιείται λήψη ή σύνδεση μέσω υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπο, είτε με τις επιδόσεις του περιεχομένου στον Ιστότοπο, ακόμα και στην περίπτωση που η L’Oreal είναι ενήμερη για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου ή με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης, το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης για εσάς είναι η διακοπή της χρήσης του Ιστοτόπου.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

 

Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστέα από οποιαδήποτε άποψη, δεν επηρεάζεται ούτε θίγεται η νομιμότητα, εγκυρότητα και δυνατότητα εκτέλεσης των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων χρήσης και συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν η εν λόγω παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστέα διάταξη να έχει διαχωριστεί από τους παρόντες Όρους χρήσης.

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

Η αμέλεια της L’Oreal να διεκδικήσει ή να επιβάλλει την αυστηρή εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων χρήσης δεν θεωρείται ως παραίτηση από καμία διάταξη ή δικαίωμα.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή η χρήση αυτού από εσάς, καθώς και οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από το δίκαιο της Σιγκαπούρης. Οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως ανακύψει από τους παρόντες Όρους χρήσης υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Σιγκαπούρης.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SKINCONSULT AI ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

Η ιστοσελίδα σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία SkinConsult AI. Πρόκειται για μία διαδικτυακή υπηρεσία που μπορεί να αναλύσει την γήρανση της επιδερμίδας χρησιμοποιώντας μία φωτογραφία και βασιζόμενη στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Η φωτογραφία σας αναλύεται και στη συνέχεια με βάση την ηλικία σας και τον τύπο δέρματός σας, σας παρέχονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης της επιδερμίδας σας και 
εξατομικευμένη προτεινόμενη ρουτίνα περιποίησης. Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε τα αποτελέσματα και τις προτάσεις προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως και να εγγραφείτε στη λίστα ενημερώσεών μας.

Μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους παρόντες Όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email με την εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση [email protected]

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ