OK

OK Cancel

Thank you

Close

Όροι Διαγωνισμού «VICHY Make- Up»

1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «VICHY Make-Up» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L’OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α), (εφεξής η «Διοργανώτρια»). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου http://www.vichy.gr/arthro/Contest-dispatch/a18115.aspx (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων Teint Ideal και Dermablend του εμπορικού σήματος VICHY, το οποίο εμπορεύεται η Διοργανώτρια. Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει για λογαριασμό της Διοργανώτριας και κατ’εντολή αυτής η εταιρεία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.», που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής (οδός Ημαθίας 10), (εφεξής η «OgilvyOne»).

2] Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής γυναίκες και άντρες από 18 ετών και άνω οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων στη Διοργανώτρια εταιρεία και την εταιρεία OgilvyOne.

3] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.vichy.gr/arthro/Contest-dispatch/a18115.aspxκαι η εισαγωγή του μοναδικού κωδικού που αναγράφεται στο έντυπο που εσωκλείεται στις συσκευασίες Fluide και Compact των προιόντων Teint Ideal και Dermablend της Vichy στη φόρμα συμμετοχής. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προυποθέτει την αγορά προιόντος. Κάθε ενδιαφερόμενος, δύναται να προμηθευτεί αυτοπροσώπως, κουπόνι συμμετοχής, ένα για τον εαυτό του, με την επίδειξη της ταυτότητάς του, από την OgilvyOne. Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών με την προϋπόθεση ότι είναι διαφορετικοί οι μοναδικοί κωδικοί.

4] Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί στο ανωτέρο μέσο και θα διαρκέσει από 18/02/2014 μέχρι 31/12/2014.

5] Την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα θα αναδεικνύονται τρεις (3) νικητές. Τα προϊόντα που θα λαμβάνει έκαστος εκ των νικητών θα είαι ένα (1) προιόν Idealia Life Serum 30ml & ένα (1) προιόν Purete Thermale 3 in 1 Solution Micellaire 200.ml του εμπορικού σήματος Vichy. Συνολικά θα δοθούν τριάντα τρία (33) προϊόντα εκ των οποίων τα έντεκα (11) θα είναι το προιόν Idealia Life Serum 30 ml και τα υπόλοιπα είκοσι δύο (22) θα είναι το προιόν Purete Thermale in 1 Solution Micellaire 200. ml. Οι νικητές κάθε μήνα θα ανακοινώνονται στον Διαδυκτυακό τόπο και με note στη σελίδα της Vichy στο Facebook https://www.facebook.com/VichyGreece/notes.

6] Τα δώρα αυτά είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

7] Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεχτούν το δώρο εντός μίας (1) εβδομάδας από την ανακοίνωση. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Οι νικητές των δώρων μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της Διοργανώτριας εντός ενός (1) μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Ίντερνετ. Κατόπιν επιθυμίας των νικητών η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την αποστολή των δώρων στην διεύθυνση που ζητήσει ο νικητής (της οποίας το κόστος επιβαρύνεται η Διοργανώτρια). Οι τυχεροί μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με την OgilvyOne στο τηλέφωνο 210-6660331, ή γραπτώς στο e-mail [email protected], για να μάθουν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό.

8] Τα όνοματά των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.vichy.gr/arthro/Contest-dispatch/a18115.aspx με τη λήξη της ενέργειας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το σχετικό δικαίωμά του επί του δώρου. Και η Διοργανώτρια διακαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την κρίση της.

9] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του με σχετική ανακοίνωσή της στο Διαδικτυακό Τόπο.

10] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρείας και της OgilvyOne.

11] Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια εταιρεία και η OgilvyOne δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα τουςς όσων συμμετέχουν.

12] Η Διοργανώτρια εταιρεία και η OgilvyOne δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τουςς, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των δεδομένων, β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

13] Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

14] Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στον διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Διαδικτυακού Τόπυ ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από τον διαγωνισμό και η Διοργανώτρια θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει υπάρξει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

15] Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.

16] Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια εταιρεία και η OgilvyOne ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς του Διαγωνισμού, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση των δώρων, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή του (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

17] Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας και της OgilvyOne για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις τουςς από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

18] Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία ανακύψει από τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της Διοργανώτριας εταιρείας.

19] Οι παρόντες όροι, καθώς και η λίστα με τους τυχερούς αριθμούς, έχουν κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κας. Χ. Σπυριδοπούλου, Ασκληπιού 26 - 28, Αθήνα.

20] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας και της OgilvyOne.

21] Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον ν.2472/1997 . Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η «L’Oreal Hellas A.E.», (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 39Α, Νέα Ιωνία Αττικής - τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 - 6118400). Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται για λογαριασμό της «L’Oreal Hellas A.E.» και κατ’εντολήν αυτής από την από την εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» (οδός Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής- τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8100352). Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρείαδεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για δικό της όφελος, αλλά αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της «L’Oreal Hellas A.E.». Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παρόντα Διαγωνισμού και και η διενέργεια προωθητικών για τα προϊόντα της «L’Oreal Hellas A.E.» ενεργειών. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.