OK

OK Cancel

Thank you

Close


Όροι Διαγωνισμού


1] Ο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία «L’ OREAL HELLAS A.E.», εφεξής η Διοργανώτρια. Στο διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής γυναίκες και άντρες από 18 ετών και άνω. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της εταιρείας «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.». Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.vichyconsult.gr/contest και η εισαγωγή του μοναδικού κωδικού στη φόρμα συμμετοχής, ο οποίος αναγράφεται στο έντυπο που υπάρχει στις συσκευασίες της Idealia BB Cream της Vichy. Για τη συμμετοχή η αγορά προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε ενδιαφερόμενος, δύναται να προμηθευτεί αυτοπροσώπως, κουπόνι συμμετοχής, ένα για τον εαυτό του, με την επίδειξη της ταυτότητάς του, από την OgilvyOne Worldwide Athens S.A., Ημαθίας 10, Γέρακας 153 44 Αθήνα. Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών με την προϋπόθεση ότι είναι διαφορετικοί οι μοναδικοί κωδικοί. [Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό].

2] Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί με τα ανωτέρω μέσα και θα διαρκέσει από 22/05/2013 μέχρι 30/09/2013.

3] Εφόσον, ο αριθμός συμμετοχής τους είναι νικηφόρος (σύμφωνα με οικεία λίστα που προϋπάρχει του διαγωνισμού), κερδίζουν αντίστοιχο δώρο. Εφόσον κάποιος νικηφόρος αριθμός είναι μεγαλύτερος του αριθμού συμμετοχών τότε νικητής θεωρείται ο τελευταίος έγκυρος συμμετέχων.

4] Θα αναδειχθεί ένας νικητής ο οποίος κερδίζει ένα ταξίδι για εκείνον/εκείνη και ένα άτομο της επιλογής του στο παραδοσιακό SPA της VICHY στη Γαλλία. Τα δώρα αυτά είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου και, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχτεί το δώρο εντός μίας (1) εβδομάδας από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, το δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει μία εβδομάδα από τη μέρα ειδοποίησής του, να το αποδεχτεί.
Οι νικητές των δώρων μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της Διοργανώτριας εντός ενός μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Ίντερνετ. Ο/η τυχερός/η μπορούν να επικοινωνήσεί τηλεφωνικώς με την εταιρία OGILVYONE WORLDWIDE στο τηλέφωνο 210-6660300, ή γραπτώς στο e-mail [email protected], για να μάθει λεπτομέρειες για το διαγωνισμό.

5] Η ειδοποίηση του νικητή θα γίνει στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Το όνομά του επίσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα www.vichyconsult.gr/contest. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το δώρο του εντός της προθεσμίας που θα τους γνωστοποιηθεί, χάνουν το σχετικό δικαίωμά τους και στην θέση τους υπεισέρχεται επιλαχών νικητής του δώρου.

6] Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον ν.2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η «L’Oreal Hellas A.E.», που εδρεύει στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 39Α, στο Νέα Ιωνία (τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 - 6118400). Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από την «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.»με την οποία η διοργανώτρια συνεργάζεται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. [Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό], ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η OGILVY ONE. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και η προώθηση προϊόντων Vichy μέσω αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.

7] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στο διαγωνισμό συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του.

8] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των διοργανωτριών εταιρειών.

9] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

10] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του INTERNET. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

11] Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

12] Ο κανονισμός του διαγωνισμού, καθώς και η λίστα με τους τυχερούς αριθμούς, έχουν κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κας. Χ. Σπυριδοπούλου, Ασκληπιού 26 - 28, Αθήνα. Για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό είναι αρμόδια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δυο εκπρόσωπους της L’oreal Hellas A..E. και ένα εκπρόσωπο της OGILVYONE.

13] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.